ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Listening Opinions Cpd 13062567 Banner Fb236a12f91ac2b8b82395e1ec0f6a90
 • King67
 • Gif
 • TikTok
 • No Gift Policy
 • ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ พุ่งเป้าสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566-2570)
 • 13 02 67
 • Pirunrajbanner
 • Banner App Moac

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
  ผู้ตรวจราชการกรม
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • Info007
  • info007
  • Info003
  • Info004
  • Info005
  • Info006

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   กรมส่งเสริมสหกรณ์
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   สำนักงาน ก.พ.
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   เมนูอื่นๆ

   Action Plan
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุม
   แบบฟอร์มดาวน์โหลด
   WorkD
   โปรไฟล์สหกรณ์
   โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
   โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ
   ระบบงานบริหารจัดการ และติดตามโครงการกรมส่งเสริมสหกรณ์
   โปรแกรมระบบสลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
   ระบบฐานข้อมูลทะเบียนสหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร
   ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร
   รายงานการประชุม Test

   เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

   ระบบงานกรมส่งเสริมสหกรณ์
   คู่มือประชาชน
   เฟซบุ๊คสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   Entry
   คัมภีร์แม่ฮ่องสอน
   สินค้าเกษตรกรแม่ฮ่องสอน

   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 114 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000 โทร.053-611332 โทรสาร.053-611518

   สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   Copyright © 2023 maehongson provincial cooperative office
   ภาพประกอบเว็บไซต์ freepik.com , pixbay.com , flaticon.com

   BACK TO TOP